Xin chào, tớ tên là Thế Ngọc đến từ Việt Nam. Hiện tớ là một nhân viên pháp chế của một công ty tại Việt Nam. Tớ thích viết và đọc sách! Thói quen này có từ khi tớ bắt đầu học đại học và được tớ giữ đến thời điểm hiện nay.

Liên hệ